SANTA EULÀLIA DE VILAPICINA, EL BARRI PER EXCEL·LÈNCIA DE SANT ANDREU DE PALOMAR

Un nou avançament del primer capítol dedicat a l'urbanisme del llibre L'Abans de Sant Andreu de Palomar, el qual serà presentat junt amb les cobertes el proper dia 20 d'abril, a les 20 hores, a la Fàbrica de Creació de la Fabra i Coats (carrer del Segre, 20):
Santa Eulàlia de Vilapicina al segle XVIII. Il·lustració de Lola Anglada. Fons Galdric de Rocabruna

Per a Mossèn Clapés, historiador local: “En primer lloc hem d’advertir que les escriptures que citem a Vilapiscina (així ho escriu Mossèn Clapés) com en diem avui, ho fan no pas com si fos poble, sinó com a lloc local, situat dintre de la parròquia de Sant Andreu, cap a la part d’Horta.”. Tot i això, l’existència del topònim ja s'albira en època romana. Des de l’any 991 hi ha documentada una església romànica dedicada a Santa Eulàlia, a la qual se li afegeix el topònim de Vilapicina. L’any 999 trobem una escriptura on s’esmenta l’existència d’una vinya situada al terme de Vilapicina. I segons Mossèn Clapés: “Una altra de l’any 1017, de testament jurat sobre l’altar de Santa Eulària (sic), verge i màrtir, que té la basílica al lloc que diuen Villa Picinna.”
Als segles XVI i XVII la presència de diversos exèrcits forans provoquen desperfectes en el temple, el qual s’ha de restaurar de nou, en 1562 i 1637. L’actual església fou construïda en 1782 a proposta dels veïns i de les veïnes que en pagaran les obres. A tocar del nou temple hi havia l’hostal de Ca l’Artés  i la Masia de Can Basté –actualment reconvertida en equipament municipal-.
Fotografies extretes del primer volum de Les Fulles Històriques de Sant Andreu de Palomar, de Mossèn Clapés (Editorial Catalònia, Barcelona, 1930). Fons Família Vinyes-Roig.

A redós de l’església s’anà urbanitzant un nou barri que depenia territorialment de l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar. A finals del segle XIX s’uní les dues congregacions urbanes a través d’una rambla amb plàtans i bancs. Fins aleshores l’antic camí de Sant Andreu de Palomar a Horta –part del qual el formava l’antic carrer de Piferrer- era la via d’accés habitual entre ambdues poblacions.

Programa de la Festa Major de Santa Eulàlia de Vilapicina de l'any 1943. Fons Teresa Martínez.

L’any 1885, el rector de la parròquia Narcís Cot considerant que l’edifici religiós havia quedat petit (Mossèn Clapés esmenta 4000 habitants en aquest indret) per a les necessitats dels feligresos encarrega a l’arquitecte municipal Josep Domènech i Estapà (1858-1917) la construcció d’un nou temple. El 1896 la nova església ofereix culte i l’antic temple, l’any 1906, perd la seva condició de parròquia. Durant el conflicte bèl·lic de 1936 ambdues esglésies són cremades i saquejades. El 1939 l’antiga església de Santa Eulàlia ofereix de nou serveis religiosos fins la restauració de l'edifici de Domènech i Estapà. L'antiga església quedarà en oblit fins que el 1960 es restaura  i s'obre de nou al culte distingint-la amb el nom de Santuari de Santa Eulàlia de Vilapicina. El 2010 es realitzen importants obres de restauració a càrrec dels veïns i de les veïnes de la zona.
A tocar de les obres del metro la Masia de Can Sitjar i la plaça de Virrei Amat. Circa 1960. Fotografia de Tomàs Fàbregas. Fons Tomàs Fàbregas Catarineu.

El nucli central del barri el forma la plaça de Virrei Amat, la qual rep aquest nom en honor al virrei del Perú i governador de Xile Manuel Amat i Junyent (1704-1782). Manuel Amat és el propietari de la masia i dels  terrenys de Can Sitjar, lloc ons es construirà l'esmentada plaça. El 1916 s’urbanitza el passeig de Pi i Molist, el qual enllaça amb  l’Institut Mental de la Santa Creu -actualment Seu del Districte de Nou Barris-. Arran d’aquest fet es decideix engrandir  la plaça de Virrei Amat, tot i això el projecte d’urbanització no es realitza fins el 1933 i ben entrats els anys 70 del segle passat no s’urbanitza del tot. Actualment l’entorn de Santa Eulàlia Vilapicina pertany al barri de Vilapicina-Torre Llobeta i administrativament del districte de Nou Barris. 

Pau Vinyes i Roig

Comentaris