CINEMATÒGRAF MODELO, UN DELS PRIMERS CINEMES ANDREUENCS


L’ofici d’historiador a voltes és feixuc i sord i d’altres força gratificant. Hi ha consultes d’arxius  on la cerca d’informació és merament rutinària i les hores dedicades en la recerca poden semblar perdudes. Tanmateix, a voltes hi ha sorpreses. Un servidor cercant informació sobre Sant Andreu de Palomar a l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona hi va trobar documentació del que podria ser un dels primers cinemes de Sant Andreu de Palomar. És un arxiu, el de la Diputació, poc conegut. No hi vaig caure fins que un amic fotògraf, en José Manuel Torres, me’l va recomanar. Decidit vaig demanar poder consultar tot allò que fes referència a Sant Andreu de Palomar. 
 
Remenant entre papers hi vaig trobar una meravella. La referència del que podria ser un dels primers cinemes de Sant Andreu de Palomar. Tot gràcies a la denúncia realitzada per un veí, en Vicent Domènech, el qual la presència de l’entitat Foment Andreuenc, lloc on s'allotjaria el cinema, li era molt molesta i perjudicial per al seu negoci d’aiguardents. La denúncia en qüestió detalla amb pèls i senyals quins espectacles oferia la citada associació així com la proposta d’instal·lar-hi un cinematògraf. En l’expedient hi trobem cartells de l’època, els quals acompanyen les denúncies realitzades per en Domènech. Rarament es conserven cartells d’espectacles de finals del XIX i principis del XX que facin referència al món associatiu andreuenc. 

Però, abans de seguir amb la denúncia fem una parada per parlar del Foment Andreuenc. Segons mossèn Clapés a les Fulles Històriques de Sant Andreu de Palomar: , establert a la rambla de Fabra i Puig”. Poca informació, ja que el propi Clapés ho fa constar de forma clara: “Hi hauran associacions, sense dupte (sic),que jo no me’n ocupo per causa de no haver tingut ocasió de saber-ne només el nom o una passada existència...”. Per sort la documentació conservada de l’expedient de la Diputació ens fa saber com era el teatre: planta baixa, 2 pisos i un cafè al vestíbul (es conserven els plànols de l’edifici). Situat al número 9-11 del passeig de Santa Eulàlia -actual Rambla de Fabra i Puig. Segurament el cinematògraf  en qüestió deuria tenir poca vida i les constants queixes del fabricant d’aiguardents van acabar triomfant amb la seva temptativa i el cinema va plegar veles. 
 
En el llibre Cines de barrio d’en Roberto Lahuerta –membre de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris- esmenta el cinema Recreo com el més antic de Sant Andreu de Palomar. Segons Roberto Lahuerta: “(Recreo) Fue considerado el cine más antiguo de Sant Andreu, si exceptuamos las sesiones realizadas en el llamado cine Central del Casino (actualment seu d'una entitat bancària, situada al carrer Gran, 176)”. El citat Central va projectar cinema per primer cop el 1905, tot i això la seva principal especialització era la dels espectacles de cabaret i teatre de varités. Després els seguirien d’altres sales de cinemes  com l’ Ideal  de la plaça del Comerç -després  anomenat Alahambra  i finalment batejat amb el nom d'Atlàntida- l’Odeón (Rambla de Fabra i Puig),  el Recreo (carrer Gran), el Coroleu (carrer de Coroleu), el Victòria (Rambla de Fabra i Puig)....

Però, retornant al fil inicial d’aquest article, gràcies a la documentació localitzada a l’Arxiu Històric de la Diputació hem pogut saber que el Foment Andreuenc va projectar per primer cop cinema a Sant Andreu de Palomar a través de la seva sala d’actes, batejada per a l’ocasió com a Cinematògraf Modelo, l’octubre de 1908, tres anys després que ho fes el cinema Central (veure imatge en adjunt). Segons la cartellera conservada hem pogut saber les dates de l’exhibició de les pel·lícules programades per als dies 3 i 4 d’octubre d’aquell any.  La programació era de cinema mut, ja que el cinema sonor trigaria uns quants anys en arribar. Entre les projeccions cinematògrafiques  d’aquells dies trobem  “Mi perro se mantiene” –segons el cartell: “película muy cómica”- “Dos corazones nobles”, “La venganza del cabezilla”, “Tragedia en la montaña”, “Las Fuentes de Versalles”...Aquesta darrera considerada: “Estreno monumental de la interesante película muy dramática y extenso metraje”. Els preus oscil·laven segons el lloc on es visualitzava el film. Preu general 15 cèntims, llotja 20 cèntims i butaca 25 cèntims. Les sessions eren: dissabte de 20.30 a 22.30 h i de 22.30 a 23.30 h i diumenge de 16.00 a 17.30 h, de 17.30 a 19.00 h, de 19.00 a 20.00 h, de 21 a 22.30 h i de 22.30 a 24 h.

Còpia del cartell dipositat a l'Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona.

La posada en funcionament del cinematògraf va ésser feixuga i difícil segons la documentació localitzada.  Fins i tot, es va instar des de les denúncies efectuades per en Vicent Domènech l'enderrocament de l’edifici del Foment Andreuenc. El cinematògraf Modelo era ubicat al passeig de Santa Eulàlia 15 –actual Rambla de Fabra i Puig- amb cantonada amb el carrer de Santa Rosa –actual Neopàtria. El Foment abans de fer cinema, com ja hem esmentat, ja oferia funcions de teatre, les quals també rebien les queixes dels veïns. En una de les queixes Vicent Domènech esmentava que la funció havia acabat a 2/4 de 3 de la matinada (15 d’agost de 1908). 

A la “Gacetilla”, secció del diari El Diluvio (21 d’abril de 1906) hi trobem la següent informació: 

“Unos vecinos de la Rambla de San Andrés de Palomar se han personado en esta Redacción, rogándonos llamemos la atención de la autoridad sobre los escandalos que con frecuencia se originan en el Fomento Andresense, pequeño teatro situado en dicha calle, y en el cual no ha mucho tuvo que intervenir la guardia civil.
Segun manifiestan, el propietario de la casa immediata tiene presentada una instancia en el Govierno Civil interesando la inspección del citado teatro, que no reune, a su juicio, las condiciones reglamentarias.

Por nuestra parte quedan complacidas”.

El 20 d’agost de 1906 el cap de la policia de Barcelona remetia per carta al governador civil “...sirvase V.E dar las ordenes oportunas para que suspendan dichas funciones en el referido local...”. No sabem si l’ordre es va arribar a complir, però sabem que el 25 de desembre de 1907, a les 21.00 h, el teatre del Foment oferia l’òpera “Rigoletto” de Verdi  amb la companyia italiana de Don Guelfo Mazzi. Entre el repartiment Josefina Huguet, la qual en acabar l’espectacle operístic cantaria el poema de Jacint Verdaguer “La farigola”. El programa oficial  feia difusió de l’espectacle amb les següents paraules:

“Deseosa esta Compañia de complacer a los numerosos socios de este casino y distingida concurrencia que frecuentan este Coliseo (sic), no ha vacilado un momento para esta festividad –es refereix al dia de Nadal- contratar a tan celebre  triple una de las que han obtenido señalados triunfos en España y en varias naciones del mundo, donde se cultiva este arte com más exito”.


Josefina Huguet (1871-1950), la primera soprano catalana en enregistrar un disc d'òpera. El 1907 va actuar al Foment Andreuenc. El 1908 es retirava de l'escena musical. Viquipèdia.

El propietari del projectat cinematògraf Simó Ramon forjaria una batalla legal per tal d'aconseguir l’obertura del localdes del març de 1904. Simó Ramon adreçava el 16 d’agost de 1905 una carta al governador civil de Barcelona on li demanava:

“Me conceda la correspondiente autorización con arreglo a las disposicions vigentes...A pesar de estar autorizado el teatro donde he de dar las funciones fonográficas para espectáculos públicos estima V.E. oir el parecer de algun arquitecto sol·licita de V.E que este no sea el Sr. Falqués arquitecto municipal (de Barcelona) pues que este por ser dueño del local en donde esta instalado otro cinematógrafo en el propio San Andrés puediera tener algun interes en poner dificultades a la autorización que sol·licito y otro arquitecto con excepción del que desde luego recito que de el informe completo en parcialidad”. 

Pere Falqués andreuenc de naixement va ésser l’arquitecte inicial del temple parroquial de Sant Andreu de Palomar. L’agost de 1882 se li ensorrava la cúpula del temple parroquial ocasionant la mort d’una desena de persones i essent destituït del carrer d’arquitecte municipal de Sant Andreu de Palomar. Anys després esdevindria arquitecte municipal de Barcelona. Segurament deuria ser el propietari del cinema Central, ja que per aquelles dates era l'únic cinema existent a Sant Andreu de Palomar.

El de setembre de 1905 l’arquitecte que ha inspeccionat el teatre del Foment diu que les reparacions i modificacions efectuades per l’empresari Simó Ramon s’han dut a terme i dóna autorització per a la seva obertura. Tanmateix, tres anys després sembla que el litigi de l’obertura continua. Antoni Domènech –parent del més amunt citat- remet carta al governador civil amb les següents paraules:

“Que habiendo establecido un cinematògrafo adosado a mi fábrica  de aguardientes que no reune las condiciones que manda la ley y acogiendome al Reglamento  del 29 de octubre de 1885 suplico a V. E. con el debido respeto  se sirva a dar las ordenes oportunas para que una visita de inspección al mencionado cinematógrafo-teatro, cuyo anuncio programa adjunto el cual esta situado en la calle de Sta Rosa esquina Rambla de Sta. Eulalia, de la mencionada barriada y suplicandole a V. E. que dadas las materias infamables que componen mi industria unido a la poca peripecia de los que manejan el cinematògrafo pudiera originar alguna desgracia y como el que suscribe se encuentra paralítico en camas (sic) teniendo en cuenta lo que pido obrará en justicia”.

D’aquesta darrera denúncia malauradament no se’n conserva el cartell de les projeccions cinematogràfiques en l’expedient de la documentació dipositada a l’Arxiu de la Diputació de Barcelona.

Ignorem si va obrir com a  cinematògraf abans de la data assenyalada més amunt. Tanmateix,  dono com a vàlida la inauguració de l’octubre de 1908 per l’existència de cartellera que així ho confirma.

Pau Vinyes i Roig


Comentaris